אחריות ושירות

אבטחת מידע ופרטיות

דין וסמכות שיפוט

הרכישה

החזרות וביטולים

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר